Стежте @FederalUkraine

Статті та публікації : Федералізмця тема на форумі

Концепція федералізму

( Макс Френкєль )Термін "федералізм" не має універсально узгодженого значення. Федералізм є первинною концепцією для дуже розмаїтих форм організаційних об'єднань в тій чи іншій мірі автономних одиниць або ж є процесом, який веде до такого об'єднання чи навпаки веде до роз'єднання цих автономних одиниць.

З метою тлумачення федералізму, першочерговими мають стати спостереження, що федералізм є принципом організації приймання рішень в об'єднаннях чи асоціаціях окремих груп людей, тобто громад. Особливістю таких об'єднань є те, що їх громади мають також мати особливу функцію приймання центральних рішень і що кожна громада утримує певний рівень автономії. Така система є плюралістичною. А якщо до того ж ці громади мають ще й власну територію, то тоді об'єднання таких громад називають федералістичними. Якщо такі територіально організовані громади є одночасно державами згідно з законом націй, то тут ми вже можемо балакати про конфедерацію держав. А якщо державами є не тільки громади, але й само об'єднання цих громад, то тоді ми вже маємо федерацію. Іншими словами, федерацію маємо тоді, коли маємо державу, яка є об'єднанням окремих держав. Така класифікація принаймні несе в собі сутність того, що кожне визначення виокремлюється з більш узагальнених термінів через запровадження певного мінімуму щодо обмежень. Проте, для повнішого визначення поняття федералізму має бути передумова того, що це не тільки науковий термін. Федерація може також бути і юридичним терміном, який визначений в конституції. Це означає, що логічно стає можливим той факт, що може існувати федерація без федералізму тому, що поняття федерації та федералізму можуть бути визначені на різних рівнях.

Система приймання рішень є федералістичною, якщо вона є такою, що складається з територіально визначених груп (громад), кожна з яких має відносно високу степінь автономії і всі ці групи разом приймають участь у формуванні рішень Центру у чітко визначеному та постійному процесі.

Саме територіальний елемент якраз і відрізняє федералізм від плюралізму і означує федералізм, як різновид плюралізму. Головною характеристикою громад є їх належність до якоїсь певної географічної території.

Означення федералізму, яке тут пропонується не означує рівня автономії, але вимагає "відносно високу автономію". Ця стаття спирається на узагальнене значення автономії. І якщо певна територіальна одиниця має надто низький рівень авнтономії, то вона б називалась радше децентралізованою, а ніж федеральною. В той самий час слово "відносно" вводить фактор роздуму, який саме й пояснює чому федеральна характеристика якоїсь певної політичної системи може бути по різному оцінена різними спостерігачами. Ми тут також мусимо бути обережними, щоб не тлумачити автономію в абсолютному сенсі. Автономія в межах певної системи - це завжди відносна, а не абсолютна автономія.

Щодо самого слова "федералізм", то воно походить з глибокої історії, від латинського "foedus", яке означає спілка. Сучасний англійський термін був запроваджений підчас Громадянської Війни (США) 1645-го. Його сучасте значення було започатковане в 1777-му, підчас Американської революції. Французьке «fédéralisme» було вперше згадане Монтеск'є. У французькому жаргоні це поняття, головним чином було пов'язане з Революцією та боротьбою між жирондистами та якобінцями. Сучасне європейське вживання слова "федералізм" звичайно означає автономію територіальних одиниць. Англійський термін "federal" (федеральний) радше означає центральну владу. Це насамперед стосується США та Канади та певним чином Австралії. Коли тут вживається слово "федералізм", то це є більш науковий термін, який стосується всієї системи.

Федералізм не є законодавчим терміном. Він є організаційним принципом в політичній та соціальній сферах. Конфедерація та федерація, обидвоє є законодавчими термінами. Федералізм може бути законодавчим терміном тоді, коли певна конституція надасть йому мандат для законодавства, адміністрування та судочинства. В такому випадку узагальнене значення цього слова не буде достатнім для його тлумачення.

Якщо поглянемо на федеральні системи, то натрапимо на такі, як Австралія, Німеччина та Швейцарія. Також існують і не урядові одиниці, які ми можемо називати федеральними. Це такі, як Спілки Червоного Хреста, профспілки та політичні партії. І також асоціації держав є федеральними системами. Серед них такі, як ООН та Рада Європи (РЄ).

Федералізм та його додатки

Федералізм, партикуляризм, централізм, унітаризм чи децентралізм є термінами, які дуже часто вживаються поруч. Давайте спробуємо покласти між ними різницю. Вище згадані терміни є протилежними. Можемо уявити собі діапазон ланок від цілком розірваних до цілком сполучених. Саме впродовж всього цього діапазону ми можемо розташувати всі вище згадані терміни. Дивлячись з одного кінця - цілковитої розірваності та йдучи до до іншого - цілковитого сполучення - процес виглядатиме, як централізаційний чи консолідаційний. Централізація більше переймається концентрацією процедур, а консолідація більше переймається концентрацією структур. Але ми також можемо поглянути на цей самий діапазон з іншого боку. Від повного сполучення до повного розриву. Тоді ми стаємо обличчям перед децентралізацією, партикуляризмом, дезінтеграцією та сепаратизмом. Всі ці речі є процесами. Концепція чи поняття федералізму займає доволі широкий відрізок десь у центрі всього нашого діапазону. Федералізм розташований саме в тому місці, де накладаються одне на одне елементи партикуляризму та унітаризму. Якщо ми спробуємо перенести цю модель на уряд, то можемо сказати, що конфедерація так само, як і федерація розташовані десь у золотій середині між цілковитою незалежністю держав та їх консолідацією у цілковито унітарній державі. Конфедерація є дещо ближче до першого краю, а федерація до другого.

Інколи кладуть відмінність між децентралізацією, деконцентрацією та делегуванням (повноважень). В сутності деконцентрації лежить передача повноважень від центральної влади до підлеглої, виокремленої та за звичай місцевої, яке продовжує бути частиною тієї ж ієрархії. Децентралізація означає на передачу повноважень місцевим громадам, котрі вже мають певну автономію. Те ж саме мають на увазі, коли балакають про адміністративну чи територіальну децентралізацію. Передача повноважень місцевим автономіям також відома, як делегування (devolution). Це особливо стосується Британії. Можна також сказати, що децентралізація є загальним поняттям, яке стосується як деконцентрації так і політичного делегування. Проте, вживання терміну децентралізація є дуже широким.

Якщо поглянемо радше на соціальну реальність, а ніж на абстрактні терміни, то побачимо, що федеральні структури приносяться окремими процесами саме централізації, а не децентралізації. І основою тут є якраз не єдність а партикуляризм (виняткова прихильність). Для того, щоб якась федерація приймила федеральну форму правління, децентралізація не має бути суттєвою. Тут суттєвою має бути саме не-централізація. Справжні федеральні системи мають бути нецентралізованими системами. Навіть якщо у практичних ситуаціях може виглядати так, що існує дуже тоненька лінія або межа між нецентралізацією та децентралізацією, саме ця тоненька лінія якраз і визначає широту та характер поширення влади в якомусь певному режимі.

Існують додаткові умови, котрі доповнюють децентралізацію. Ними можуть бути такі, як самоорганізація та самокерування. Відмінності тут подібні до тих, які існують між централізацією та децентралізацією. Федералізм базується на припущенні, що його складові частини є до великої міри самоорганізовані та самокеровані.

Аналогія конституційного законодавства в загальних дискусіях про федералізм є відмінністю між федераціями та децентралізованими державами. Пройс називає це "вічне питання без відповіді".


переклад: Віктор Лисак

15.12.2013


Будь ласка, якщо маєте бажання написати статтю для цього сайту на тему децентралізації, самоврядування чи федералізму в Україні, пишіть на
зворотній зв'язок

         вголос    ”Новини    buknews.com.ua    buknews.com.ua    Рівненські новини    новини донеччини    новини луганська    новини луганська    новини луганська    новини сумщини    новини чернігівщини    новини полтавщини    новини херсонщини    миколаївська облрада    парламент криму    новини черкащини    новини київщини    новини одещини