Федеральна Україна : Федерація
Стежте @FederalUkraine

Статті та публікації : Федераціяця тема на форумі


Федерація

( Макс Френкєль )


Система приймання рішень вважається федерацією, якщо вона є державою, яка складається з територіальних одиниць, котрі мають відносно високу степінь автономії, котрі, разом, приймають участь в чітко організованому та постійному процесі утворення рішень центральної влади.

Федерація є типовою формою федералістичного уряду. Термін "федерація" є юридичним. Як і більшість юридичних термінів, поняття федерації має два аспекти. Перший аспект полягає в тім, що цей термін є предметом для конституційного законодавства чи теорії взагалі. Проте, даного визначення не достатньо для того, щоб у повній мірі зрозуміти практичні втілення цього поняття. Ми мусимо також брати до уваги його вживання у певній конституції. Поняття федерації, як ми можемо довідатись з певного основного закону, у зв'язку з цим має два джерела. Вживаючи термін "федерація" певна конституція посилається на загальну теорію. Проте, ця теорія потім доповнюється і часом дуже змінюється і тоді термін федерація вже отримує іншу форму.

Можливо й те, що певна федерація не є федерацією згідно загальної теорії. Саме тому федеральний характер комуністичних та латиноамериканських федерацій цілковито заперечується багатьма вченими. Та й направду, було б дуже важко вважати дві республіки Чехословаччини такими, що мали "відносно високу автономію". Все ж таки, факт існування двох окремих влад може створити плідний ґрунт для певної федералістичної еволюції. Якщо ж звернути увагу на конституцію Югославії, то можна сказати, що то був найдогматичніший основний закон, який тільки можна вигадати. В будь-якому випадку, було б добре, якби проводилась ретельна перевірка конституційних реалій перед тим, як давати кінцеву оцінку "федеральності певній федерації".

Моє визначення федерації може звучати не цілком звично. Воно не дуже різниться від Уеарового: "Під федеральним принципом я розумію метод розподілу повноважень таким чином, що центральний та місцеві уряди, кожний у своїй сфері є незалежним та координаційним з іншими.". На відміну від Уеарового тлумачення, я кладу акцент на відповідності неурядової сфери федеральному принципові, а в урядовій сфері я не обмежую цей принцип тільки федераціями.

Уеарове тлумачення федерації можна простежити назад до Ґаранового: "Форма урядування, в котрій суверенна чи політична влада розділена між центральним та місцевим урядами в такий спосіб, що кожний з них, в межах своїх повноважень є незалежними один від одного.". Тлумачення Духачека також доволі схоже: "Під федеральною системою ми розуміємо конституційне розмежування повноважень між спільним або загальним урядом та певною кількістю піднаціональних урядів, де кожний має незалежну владу на своїй території.". Всі ці тлумачення показують, що англосаксонські письменники не кладуть чіткої відмінності між федералізмом та федерацією.

У німецьких тлумаченнях, так само як і у французьких, суттєвим елементом дуже часто є проблема суверенітету. Німецький філософ Ґеорґ Єлінек тлумачить: "Федерацією є суверенна держава, яка складається з певної кількості держав, влада котрої базується на її політично об'єднаних чи сполучених державах-членах. Федерація є юридичною асоціацією держав, котра провадить правління сполученими державами в такий спосіб, що держави-члени завжди залишаються державами і всі разом приймають участь в керуванні всією федерацією.". Для Меркля федерації є "юридичними асоціаціями певної кількості держав, котрі утворюють державу-агрегат (сукупність) з сукупним населенням, сукупною територією та верховною владою у такий спосіб, що відповідно до конституції, ці держави-члени мають незалежні владні повноваження, які не походять від центрального уряду та приймають участь в центральному законодавчому процесі. Але ці держави підлягають верховенству центрального уряду у сферах його юрисдикції.". Проблема місця для суверенітету у федераціях спантеличує велику частину німецьких та французьких законодавчих дискусій щодо тлумачення поняття федерації.

Спробуємо тепер проаналізувати окремі елементи мого означення федерації. Насамперед, дана асоціація має бути державою, як визначено у законі про нації. Саме цей факт відрізняє федерацію від конфедерації. Він також вказує на існування оточуючої юридичної структури.

Суб'єктами є держави-члени, тобто територіальні уряди, котрі означені, як держави. Це твердження є дещо сумнівним тому, що очевидно, що ці суб'єкти таки відрізняються від національних держав, котрі як правило приймають участь в міжнародних відносинах. З іншого боку ми не повинні оминути той факт, що конституції дуже часто вказують на держави, республіки чи землі. Таким чином, наука не має іншого вибору, окрім як визнати, що мусить існувати певна характерна риса, яка б визначала державу-члена.

Характерними особливостями держави-члена федерації є:
Згідно з визначенням автономія держав-членів має бути відносно високою. Якщо щось "відносне", то воно базується на чиїсь оцінці. Це й пояснює чому ми дуже часто бачимо різницю в думках щодо "федеральності" тих, чи інших федерацій. Очевидно, що провести чітке розмежування між "достатнім" та "недостатнім" рівнем автономії, не так вже й легко. Будь-яка федерація є федералістичною, якщо її держави-члени у своїх стосунках з центральним урядом в повній мірі задоволені власною автономією, рівень котрої сягає майже рівня конфедерації.

Останньою рисою держав-членів є їх участь в центральному законодавчому процесі. Тут варто сказати, що існують різні варіанти участі. Держава-член може приймати участь, як структурована політична одиниця через власні владні органи або може бути суттєвою статистичною базою так само, як це відбувається з виборчими округами. Тут необхідно брати до уваги не тільки законодавчі тексти, але й політичні реалії самої участі, котрі часом є набагато важливішими, ніж самі тексти. Участь у законодавчому процесі має бути постійною та чітко організованою. Ця участь ніяк не має бути милосердям центрального уряду. Як правило, участь держав-членів у законодавчому процесі має бути чітко визначеною у конституції, яка має передбачати також і регулярність участі.

Існують реалії, де центральний уряд може також приймати участь в законодавчому процесі держав-членів. Тут важливо зазначити, що це вже не є елементом федералізму. Це може дуже легко прокласти шлях до знищення автономії держав-членів.

За звичай, держави-члени мають рівні права не зважаючи на їх економічну чи демографічну міць. Проте, існують відмінності. Їх можна побачити в багаторівневих федераціях (СРСР та Югославія) і це особливо помітно в організації участі в центральному законодавчому процесі. Принцип рівності є політично важливим, але не є концептуально суттєвим.

Не завжди легко встановити чи певна держава є федерацією, чи ні. Духачек навіть запропонував десять критеріїв для встановлення федеральності федерації:
  1. Чи має центральна влада виключний контроль над обороною та дипломатією?
  2. Чи має дана федеральна спілка конституційний імунітет від розпаду через само вихід держав-членів?
  3. Чи має центральна влада прямий вплив на громадян без опори на владу держав-членів?
  4. Хто має безмежне право вносити поправки до федеральної конституції?
  5. Чи мають держави-члени імунітет від скасування їх ідентичності та їх влади?
  6. Чи існує колективне федеральне правління і чи є воно передбаченим у конституції?
  7. Чи існують два незалежні набори судів? (Один з яких тлумачить та ухвалює федеральні закони, а інший закони держав-членів.)
  8. Чи існує центральна судова влада, яка стоїть над центральною владою та над державами-членами, для тлумачення їх відповідних прав та повноважень?
  9. Чи зберігають за собою держави-члени всі повноваження, які конституція не делегує центральній владі? І чи є ці повноваження суттєві чи маргінальні?
  10. Чи територіальний поділ влади чіткий та однозначний?


переклад: Віктор Лисак

20.12.2013Будь ласка, якщо маєте бажання написати статтю для цього сайту на тему децентралізації, самоврядування чи федералізму в Україні, пишіть на
зворотній зв'язок

         вголос    ”Новини    buknews.com.ua    buknews.com.ua    Рівненські новини    новини донеччини    новини луганська    новини луганська    новини луганська    новини сумщини    новини чернігівщини    новини полтавщини    новини херсонщини    миколаївська облрада    парламент криму    новини черкащини    новини київщини    новини одещини