Федеральний парламент Швейцарії.
Стежте @FederalUkraine
Світовий Федералізм : Швейцарія форум

Коротка Історія

Федеральна Структура

Пряма демократія

Федеральний Парламент

Федеральний Уряд

Принципи Поділу Влади

Система Перерозподілу
Повноважень


Особливі Повноваження Конфедерації

Робота Швейцарського Парламенту

Члени Національної Ради і члени Ради Штатів мають певну кількість менш-більш ефективних інструментів для захисту власної позиції. Вони можуть пропонувати зміни до законодавства і можуть визначати завдання для Федеральної Ради (федеральний уряд).

Національна Рада і Рада Штатів збираються на тритижневі сесії на весні, влітку, восени і взимку. Засідання комітетів відбуваються поміж цими сесіями.


Головні функції:

Національна Рада і Рада Штатів є законодавчим органом Швейцарії. Ці обидві палати, які разом називають Федеральною Асамблеєю, за звичай ведуть дискусії щодо змін до конституції перед тим, як ці зміни викладають на всенародне голосування. Додатково, вони також займаються приготуванням, зміною і скасуванням федеральних актів, готують федеральні декрети і затверджують міжнародні домовленості.

Контроль:

Федеральна Асамблея відповідає за нагляд за федеральними адміністраціями. Окрім інших завдань, вона також вирішує урядовий бюджет, тобто рівень доходів і витрат. Федеральна Асамблея також перевіряє і затверджує федеральні рахунки.

Інструменти:

Пропозиція. Роблячи пропозицію, члени парламенту можуть вносити зміни щодо питань, які перебувають на стадії дебатів.

Парламентські Ініціативи. Парламентські ініціативи дають можливість готувати проекти законодавчих актів. Вся законодавча діяльність відбувається в комітетах. Парламентські ініціативи підлягають попередній оцінці.

Прохання. Прохання зобов'язують Федеральну Раду (уряд) подавати проекти особливих законів чи декретів, або приймати відповідні рішення. Прохання потребують затвердження обох палат.

Постулат. Постулат є формою прохання, який потребує від Федеральної Ради оцінки і звіту про те, чи є потреба в новому акті чи декреті, або чи є необхідність в додаткових заходах.

Запит. Запит дає змогу членам Федеральної Асамблеї подавати прохання до Федеральної Ради про інформацію щодо важливих подій чи справ пов'язаних зі зовнішньою чи внутрішньою політиками, які мають причетність до Конфедерації.

Простий запит. Простий запит є подібним до Запиту. Відмінність полягає в тому, що на Простий запит уряд, тобто Федеральна Рада може відповідати письмово.

Година запитань. Година запитань це процедура, яка використовується тільки Національною Радою для розгляду поточних проблем. Підчас Години запитань, члени Федеральної Ради відповідають на запитання членів Національної Ради. Година запитань триває не більше дев'яносто хвилин і відбувається на початку другого і третього тижнів сесії.


Комітети і делегації..

Комітети є відповідальними за приготування справ і формулювання рекомендацій для відповідної їм Ради. Вони тісно співпрацюють з урядом. Згідно Парламентського Акту комітети мають також відстежувати розвиток соціальних і політичних подій в полі своїх компетенцій і вносити пропозиції щодо розв'язання нових проблем.

Обидві палати парламенту мають по одинадцять постійних комітетів: по два наглядові комітети і по дев'ять законодавчих комітетів.
Склад цих комітетів залежить від сили парламентських груп. Комітети Національної Ради мають по двадцять п'ять членів. Комітети Ради Штатів мають по тринадцять членів. Це означає, що член Національної Ради сидить в одному або двох комітетах, а член Ради Штатів сидить в трох чи чотирох комітетах.
Термін членства в комітетах чотири роки, з можливістю бути переобраним чи переобраною. Термін головування в комітетах два роки.
На відміну від засідань обох палат парламенту, засідання комітетів не є публічними.

Наглядові комітети і делегації.
Фінансові комітети відстежують витрати федерального уряду, переглядають бюджет федерального уряду і державні рахунки, і оцінюють пропозиції майбутніх витрат. Вони поділяються на два підкомітети, які ретельно перевіряють фінанси сімох державних відділів.
Фінансові делегації складаються з трох представників Національної Ради і трої представників Ради Штатів. Вони постійно відстежують і наглядають за фінансами федерального уряду.
Контролюючі комітети займаються наглядом за всією роботою парламенту. Вони перевіряють роботу агенцій, і парламентської адміністрації. Проводять контроль, оцінку і перегляд річних звітів Федеральної Ради (фед. уряду), федеральних судів та інших органів Конфедерації. Контролюючі комітети також займаються пропозиціями зовнішніх інституцій щодо роботи уряду, слідкують за впровадженнями пропозицій та виконують інші наглядові функції щодо роботи федерального уряду. Кожний такий комітет, також обирає три члени зі своєї групи для формування Контролюючої делегації, чиїм завданням є ретельна перевірка роботи Служби Безпеки.

Законодавчі комітети.
Комітети зовнішніх відносин мають справу з міжнародними відносинами, нейтралітетом, гуманітарною допомогою, правами людини, зовнішньою економічною політикою, євроінтеграцією, Світовим Банком та МВФ.
Комітети з науки, освіти і культури переймаються наукою, освітою, генетичною інженерією, мовами, культурою, спортом, питаннями сім'ї та молоді, і питаннями рівності.
Комітети здоров'я і соціального захисту переймаються соціальним страхуванням, здоров'ям, ліками, їжею, попередженням захворювань та нещасних випадків, здоров'ям та безпекою на робочих місцях.
Комітети захисту та оборони займаються питаннями військової служби, цивільної оборони, національного економічного забезпечення, політикою миру і безпеки, питаннями цивільної служби та експорту військових матерялів.
Комітети транспорту і телекомунікацій переймаються транспортом і рухом, поштовими службами, телекомунікацією і засобами інформації.
Комітети економіки і оподаткування мають справу з національною економікою, працею, соціальним партнерством, ціновою політикою, захистом споживачів, приватним страхуванням, експортом ризикових гарантій, оподаткуванням та сільським господарством.
Комітети політичних установ мають справу з федеральною владою, відносинами між Конфедерацією і кантонами, політичними правами, громадаянством, іноземними громадянами, політичним притулком та відносинами між церквою і державою.
Комітети правових відносин переймаються цивільною поведінкою, виконанням зобов'язань, інтелектуальною власністю, справедливою торгівлею, захистом даних, кримінальним законодавством, військовим кримінальним законодавством, парламентською недоторканістю та амністією.

Інші комітети.

Комітет помилування і юрисдикції отримує заяви на помилування, які стосуються засуджених Федеральним Кримінальним Судом або федеральною адміністративною владою, а також військові кримінальні справи, які надійшли до Федерального Суду. Після передачі заяв на помилування до Федеральної Ради (фед. уряду) для отримання їх коментарів і пропозицій, даний комітет проводить попередню оцінку файлів і надсилає свої пропозиції до парламенту для вирішення справи. Комітет також має вирішувати завдання Реабілітаційного Комітету.
Юридичний комітет відповідає за приготування обрання і усування членів федеральних судів.
Комітет недоторканості розглядає заяви з усування недоторканості членів Ради і членів владних структур обраних Федеральною Асамблеєю. В Раді Штатів такими заявами переймається Комітет Юридичних Відносин.
Проектний комітет здійснює перевірку слів законопроектів на трох офіційних мовах і приймає остаточне рішення.

Делегації.
Функцією делегацій, головним чином, є плекання відносин з іншими країнами. Вони також є представниками Федеральної Асамблеї на різних міжнародних парламентських асамблеях.


Парламентські групи.

Парламентські групи складаються з членів політичної партії або партій, які мають подібні політичні погляди. Ці групи відіграють важливу роль в процесі формування думок, проводять дискусії щодо важливих справ Ради і узгоджують лінію Ради щодо відносин між Радою та засобами інформації чи населенням. Для формування однієї групи потрібно принаймні п'ять членів парламенту. В Національній Раді належність до парламентської групи є передумовою членства в комітеті.


автор: Віктор Лисак

8.3.2013
джерело: The Swiss Confederation – a brief guide

Будь ласка, якщо маєте бажання написати статтю для цього сайту на тему децентралізації, самоврядування чи федералізму в Україні, пишіть на
зворотній зв'язок

         вголос    ”Новини    buknews.com.ua    buknews.com.ua    Рівненські новини    новини донеччини    новини луганська    новини луганська    новини луганська    новини сумщини    новини чернігівщини    новини полтавщини    новини херсонщини    миколаївська облрада    парламент криму    новини черкащини    новини київщини    новини одещини