Федеральна Україна : Районна конституція (проект Лисака)
Стежте @FederalUkraine

Федералізм в Україні : Районна конституціяна форум

Районна конституція

( проект Лисака, стосується трирівневої (швейцарської) моделі Української Федерації )

автор Віктор Лисак


Нижче подається проект типової районної конституції.
Цей проект може бути застосований до будь-якого району при умові його корегування та адаптування до буквальної специфіки того чи іншого району Української Федерації.
Важливо розуміти, що в цьому тексті термін "громада" - це будь-яке село, селище, смт, місто, район міста.Преамбула

Ми люди ... району, у відповідальності перед Богом та визнанням меж людських сил, у своєму спільному захисті власних побажань, волі, права і людської гідності та для найосяжнішого космополітичного, економічного та культурного розвитку Чортківського району, як федеральної одиниці у складі Української федерації, приймаємо для себе наступну конституцію:

Розділ 1: Основні положення

Стаття 1
    ... район є суверенною територіальною одиницею Федеральної Республіки Україна.

    Район співпрацює зі своїми громадами, з Українською Федерацією та з іншими районами України та, в межах своїх повноважень, з іншими іноземними структурами.

    Всю відповідальність за район несуть на собі його громадяни.

    Вся повнота влади району цілковито належить громадянам району. Інструментами застосування влади громадянами району є вибори, референдум та ограни районної влади.

    Район визнає незалежність своїх громад.

Стаття 2
    Влада району діє виключно на основі та в межах закону.

    Органи влади району зобов'язані діяти справедливо та діяти виключно в інтересах громадян району.

Стаття 3
    Територіальні кордони району залишаються такими, якими вони були на день початку дії цієї конституції.

    Недоторканність та захист кордонів ... району гарантується Федеральною Конституцією України. Федеральна Республіка України зобов'язана гарантувати захист кордонів району.

    ... район ділиться на кола та громади.

Стаття 4
    Структура району та застосування влади базуються на принципі розмежування повноважень.

    Ніхто не має права застосовувати владу безмежно та неконтрольовано.

Стаття 5
    Кожна особа відповідає сама за себе і має, в межах своїх повноважень, виконувати публічні функції.

    Район та його громади визнають ініціативу своїх людей та організацій, котра спрямовується на досягнення спільного блага.

    Район та громади зобов'язані всебічно сприяти своїм людям у їх особистому розвитку та самореалізації. Це сприяння має розповсюджуватись до тих меж, поки воно не втручається у приватне життя людей.

Стаття 6
    Район та громади є відповідальними за збереження засобів до людського існування та довкілля. Вони несуть повну відповідальність перед прийдешніми поколіннями за екологічно, економічно та соціально сталий розвиток у межах своїх територій.

Стаття 7
    Район та громади зобов'язані сприяти розвиткові діалогу між культурами, вірами та релігіями своїх людей.

    Район та громади забезпечують сприятливі умови для економічного, соціального, культурного та екологічного розвитку своїх територій.

Стаття 8
    Українська мова є офіційною державною мовою району та його громад.

Розділ 2: Фундаментальні права

Стаття 9
    Людська гідність є недоторканою.

Стаття 10
    Права людини та фундаментальні права гарантуються у відповідності з Федеральною Конституцією України, котра гарантує виконання Україною та її районами міжнародних зобов'язань з дотримання та захисту прав людини.

    Положення Федеральної Конституції щодо запровадження та обмеження фундаментальних прав стосуються також фундаментальних прав районного законодавства.

Стаття 11
    Всі люди рівні перед законом.

    Ніхто не має права бути дискримінованим ні через походження, расу, стáть, вік, генетичні особливості, сексуальну орієнтацію, спосіб життя, соціальний статус, релігійні, ідеологічні чи політичні переконання, чи через фізичні чи розумові вади.

    Люди з особливими вадами мають мати рівний доступ до районних установ, засобів та послуг. Відповідні заходи мають бути економічно виправдані.

    Чоловіки та жінки мають рівні права. Чоловіки та жінки мають рівний доступ до здобування освіти та працевлаштування у всіх установах. Чоловіки та жінки мають право на рівні умови праці та на рівну оплату еквівалентної праці.

    Район та громади зобов'язані всебічно сприяти забезпеченню дотримання рівності між чоловіками та жінками.

Стаття 12
    Кожна людина має право на захист приватного життя.

Стаття 13
    Кожна людина має право на вільний вибір форми партнерства. Район, попри визнання шлюбу, має також право на визнання інших видів співіснування людей.

Стаття 14
    Право на освіту гарантується. Це також включає в себе й рівний доступ людей до освітніх установ.

Стаття 15
    Гарантується право на заснування, організацію та відвідування приватних освітніх установ.

Стаття 16
    Влада району зобов'язана розглянути петиції та викласти свої міркування на протязі дев'яти місяців.

Стаття 17
    Кожна людина має право доступу до офіційних документів до тих пір, поки це не суперечить районним чи приватним інтересам.

Стаття 18
    Кожна людина має право на швидке та недороге врегулювання процедур перед судом та перед владними адміністративними органами. Сторони мають право на апеляцію на підставі мотивованої постанови.

Стаття 19
    Гарантується особиста воля громадян. В особливості гарантується право на фізичну та моральну недоторканість та право на пересування.

    Тортури, нелюдськість та такі дії, що принижують людську гідність не припустимі при будь-яких обставинах.

Стаття 20
    При жодних обставинах не дозволяється, аби будь-хто присилував будь-кого брати участь у будь-яких релігійних діях, обрядах, сектах чи у стверджуванні своєї віри.

Стаття 21
    Гарантується право на вибір місця проживання.

Стаття 22
    Кожна людина має право на вільне вираження власних поглядів в голос, на письмі чи у малюнках.

    Окрім, як у випадках, навмисне законодавчо означених, при жодних обставинах не допускається застосування будь-якої цензури.

Стаття 23
    Гарантується право на приватну власність та право на недоторканість приватного майна.

    У випадку експропріації чи обмеження права власності, котре рівне експропріації, має оплачуватись повна компенсація.

    Район та громади мають створювати сприятливі умови для широкого розповсюдження приватної земельної власності, особливо для особистого користування.

Розділ 3: Соціальні цілі

Стаття 24
    Соціальні цілі Федеральної Конституції України є також соціальними цілями району та його громад.

    На додаток до Федеральної Конституції України, район та громади мають забезпечити, аби:
 1. батьки, до і після народження дитини, не опинилися у важких умовах;
 2. створити умови піклування про дітей, як в середині сім'ї, так і поза її межами;
 3. люди похилого віку, при відході на відпочинок, мали змогу на самовизначення та мали змогу на особисту участь у розвитку суспільства.

    Район та громади мають переслідувати досягнення соціальних цілей з урахуванням меж власних повноважень та меж власних ресурсів.

Розділ 4: Цивільні права

Стаття 25
    Цивільні права району основані на цивільних правах його громад.

    Законодавство району визначається федеральним законодавством, котре обмежується набуттям чи втратою громадянства району.

    Особа, котра бажає отримати громадянство району у нормальний спосіб мусить:
 1. володіти українською мовою;
 2. бути матеріально спроможною забезпечувати себе та свою сім'ю;
 3. добре розуміти звичаї та життя людей району;
 4. цілковито дотримуватись законодавства району та України.

Стаття 26
    Чи законодавчий орган громади визначає цивільні права громадян, остаточно залежить від "Статуту Громади".

    Відповідальність за видання цивільних прав району регулюється відповідним законом району.

Розділ 5: Права громадян

А. Право голосу та виборче право
Стаття 27
    Право голосу, виборче право та інші політичні права у районі та у його громадах є доступними кожній українці та кожному українцеві, котрим на день голосування вже виповнилось вісімнадцять років, котрі мешкають на території району і котрі мають право приймати участь у федеральних справах України.

Б. Право на народну ініціативу
Стаття 28
    Народна ініціатива може бути задіяна у будь-який час для:
 1. повного чи часткового перегляду конституції (Конституційна ініціатива);
 2. приймання, зміни або скасування закону (Законна ініціатива);
 3. приймання, зміни або скасування референдуму, котрий є предметом рішення районної ради;
 4. подачі районної ініціативи;
 5. започаткування перемовин щодо укладання чи зміни міжрайонної чи міжнародної угоди, котра є предметом референдуму, або припинення такої угоди.

Стаття 29
    Народну ініціативу можуть подати:
 1. одна тисяча виборців (популярна ініціатива);
 2. один чи більше органів влади (урядова ініціатива);
 3. одна особа, котра має виборче право (індивідуальна ініціатива).

Стаття 30
    Кожна ініціатива може бути представлена, або як загальна пропозиція, або як старанно опрацьований проект.

    Ініціатива, котра стосується повної зміни конституції району може бути представлена тільки, як загальна пропозиція.

    Ініціатива має мати заголовок.

    Якщо ініціатива не представлена у відповідному форматі, вона розглядатиметься, як загальна пропозиція.

    Якщо ініціатива представлена у формі загальної пропозиції, тоді Районна рада визначатиме у котрій правовій формі ця ініціатива буде реалізована.

Стаття 31
    Кожна популярна ініціатива, перед збором підписів, має бути піддана перевірці на відповідність з вимогами процедури.

Стаття 32
    Популярна ініціатива вважається успішною, якщо на протязі сім місяців після того, як завершилась її попередня перевірка, було зібрано необхідну кількість підписів виборців.

Стаття 33
    Будь-яка народна ініціатива вважається дійсною, якщо вона:
 1. зберігає єдність матерії;
 2. не суперечить законам вищого (федерального) рівня;
 3. не є практично не здійсненою.
    При умові відхилення популярної ініціативи Районна рада має пояснити причини її відхилення.

    Народна ініціатива має бути прийнята не менше ніж двома третинами голосів депутатів.

Стаття 34
    Референдум щодо будь-якої ініціативи має бути проведений не пізніше, ніж тридцять шість місяців від дня визнання ініціативи успішною.

Стаття 35
    Якщо Районна рада вносить контрініціативу, тоді референдум по ініціативі та контрініціативі має проводитись одночасно.


В. Референдум
Стаття 36
    На референдум в обов'язковому порядку мають виноситись наступні питання:
 1. зміни до конституції;
 2. міжрайонні та міжнародні угоди, котрі мають конституційний зміст;
 3. народні ініціативи, представлені у формі проекту, з котрими не погоджується Районна рада;
 4. народні ініціативи, представлені у формі загальної пропозиції, котрі Районна рада відмовляється запроваджувати;
 5. народні ініціативи, на котрі Районна рада внесла контрініціативу.
 6. податкові закони та зміни до них, котрі запроваджують нові податки або котрі збільшують податкове навантаження;

Стаття 37
   Факультативний (необов'язковий) референдум
    На вимогу виборців, на референдум можуть виноситись наступні питання:
 1. ухвалення, зміна чи скасування закону; для цього потрібно, аби на протязі десяти місяців від дня опублікування закону, за проведення референдуму підписалось дві тисячі виборців;
 2. міжрайонні та міжнародні угоди, котрі мають конституційний зміст;
 3. рішення Районної ради, котре, згідно закону, має виноситись на референдум;
 4. рішення Районної ради щодо:
  1. нових унікальних проектів вартістю більше 30 000 000 грн. ( $3 млн.);
  2. нових витрат на існуючі проекти, річний бюджет котрих вимагає більше 3 000 000 грн ( $300 000 );
 5. фундаментально важливі рішення Районної ради, котрі матимуть довготривалий вплив на довкілля;
 6. широкі консультації щодо відносин району з Українською Федерацією, котрі мають фундаментальне значення, мають довготривалий вплив на довкілля і котрі не виносяться на федеральний референдум;

Стаття 38
    Громади можуть проводити власні референдуми в межах своїх територій. Громада сама вирішує, котрий орган громади має проводити референдум громади.

Стаття 39
    Залишена порожньою на майбутнє.

Стаття 40
    Залишена порожньою на майбутнє.


Г. Законотворчість
Стаття 41
    Всі важливі правові акти району мають бути у формі законів. При цьому мають враховуватись:
 1. застосування прав людей;
 2. обмеження конституційних прав;
 3. організація, завдань та обов'язків влади;
 4. вимоги та підґрунтя податкового навантаження, за винятком стягнень з малих сум;
 5. мета, тип та сфера державних послуг;
 6. постійні чи повторні районні проекти;
 7. передача завдань громадам, коли ці завдання створюють додаткове фінансове навантаження на громади;
 8. тип та сфера передачі районних завдань у приватні руки.
    Менш важливі правові акти, особливо ті, котрі стосуються законів про правозастосування можуть бути у формі регуляторних актів.

    Котрі правила має право встановлювати влада, визначається конституцією та законами.


Д. Демократична участь
Стаття 42
    Район та громади мають всебічно підтримувати участь громадян у демократичних політичних процесах.

    Політичні партії є головними носіями демократії. Вони впливають на думу та рішення людей.

    Район, громади та політичні партії приймають участь у підготовці молодих поколінь до заохочення та спільної відповідальності в усіх сферах державного та суспільного життя.

Розділ 6: Територіальний устрій


Стаття 43
    Район поділяється на шість округів, поіменно:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...

Стаття 44
    До округу ... належать громади: ..., ..., ..., ...,
    До округу ... належать громади: ..., ..., ..., ...,
    До округу ... належать громади: ..., ..., ..., ...,
    До округу ... належать громади: ..., ..., ..., ...,
    До округу ... належать громади: ..., ..., ..., ...,
    До кола ... належать громади: ..., ..., ..., ...,

Розділ 7: Влада

А. Загальні положення
Стаття 45
    До Районної ради, Урядової ради та вищих районних судів можуть обиратись ті особи, котрі мають право голосу у районі та котрі мешкають на території району не менше п'яти років. Закон остаточно визначає, хто може бути обраним до інших владних органів.

Стаття 46
    Термін повноважень обраних членів влади не перевищує чотири роки.

    Термін повноважень суддів не перевищує шість років.

Стаття 47
    Наступні особи не можуть одночасно бути депутатами Районної ради:
 1. члени Урядової ради та уряду району;
 2. члени судочинства району;
 3. також інші особи, на котрих розповсюджується дія відповідного закону.
    Хто обіймає посади у судовій владі району, не може одночасно бути членом Урядової ради та уряду району.

    Відповідний закон може накладати подальші обмеження.

Стаття 48
    Район та громади мають створювати сприятливі умови для неповночасового працевлаштування в агенціях районної влади.

Стаття 49
    Район, громади та інші районні організації несуть відповідальність за шкоду і збитки, спричинені їх службовцями через необачність або через їх незаконну діяльність.

    Відповідний закон регулює іншу діяльність органів влади та всіх владних структур. Закон також має визначати умови, при яких було нанесено збитки та шкоду при законних діях службовців.

Стаття 50
    Працевлаштування осіб у державних органах та органах громад має відповідати принципам публічного права.

    Відповідний закон регулює відповідальність наступних осіб перед районом та громадами:
 1. районного персоналу та персоналу громад;
 2. членів органів влади;
 3. приватних осіб, котрі виконують районні завдання.

Стаття 51
    ... мова є єдиною офіційною мовою в усіх установах влади району та його громад.

Стаття 52
    Влада району та влада громад зобов'язані інформувати про всю свою діяльність, як з власної ініціативи, так і на вимогу, до тих пір, поки ця інформація не зачіпає приватні інтереси та не завдає великої шкоди районним інтересам.

Стаття 53
    Громадяни району можуть делегувати свої повноваження Районній раді та Урядовій раді району при умові, що ці повноваження перебувають в рамках законів та конституції району. Пряме делегування повноважень громадян іншим органам влади не дозволяється.

    При таких самих умовах, Районна рада має право делегувати повноваження Урядовій раді району.

    Урядова рада району має право делегувати свої повноваження іншим органам влади, якщо це дозволено законом. Урядова рада району не має права делегувати керівні повноваження іншим органам влади, окрім тих, котрі визначає закон.
Стаття 54

    Органами влади у районі є:
 1. громадяни району;
 2. Районна рада;
 3. Урядова рада;
 4. Районний суд;
 5. Районний адміністративний суд;
 6. Районний кримінальний суд.
Місто ... є столицею району, де розташована влада району.

    Окружними органами влади є:
 1. громадяни округу;
 2. Окружна рада;
 3. Окружний суд;

    Органами влади громад є:
 1. Збори громади (законодавчий);
 2. Рада громади (виконавчий);
 3. медіатори;

Б. Районна рада
Стаття 55
    Районна рада налічує сімдесять п'ять членів.

    Районна рада діє у тісній співпраці з виборцями, котрі є носіями конституційної та законодавчої влади.

Стаття 56
    Члени Районної ради обираються виборцями на пропорційній основі.

    Вибори до Районної ради проводяться по округах.

    Розподіл місць має бути організований таким чином, аби кожний та кожна з виборці в усьому районі мали якомога рівнішу виборчу вагу.

Стаття 57
    Члени Районної ради голосують виключно з власної волі, без будь-якого зовнішнього впливу.

    Інтереси районної ради завжди мають бути публічними.

Стаття 58
    Будь-які перемовини влади району завжди є публічними.

Стаття 59
    Рада району вирішує наступні питання:
 1. шаблони щодо змін до конституції;
 2. закони;
 3. міжрайонні та міжнародні угоди, котрі не перебувають у виключній відповідальності Урядової ради району.
 4. шаблони, котрі є предметом факультативного референдуму;
 5. прохання та запити Урядової ради району;

Стаття 60
    Районна рада розглядає питання з основних положень планування районної діяльності. Вона зокрема висловлюється щодо пріоритетності завдань та фінансового планування.

    Районна рада приймає рішення щодо розвитку території району.

Стаття 61
        Простою більшістю голосів у Районній раді приймаються:
 1. ставка районного податку;
 2. затвердження районних рахунків;
 3. відчуження районної власності, вартість котрої перевищує 3 000 000 грн ( $300 000).
Абсолютною більшістю голосів у Районній раді приймаються:
 1. бюджет району;
 2. нові унікальні проекти, вартість котрих перевищує 3 000 000 грн ( $300 000).
 3. нові не унікальні проекти, щорічна вартість котрих перевищує 500 000 грн ( $50 000).
 4. бюджетні рішення, котрі значно збільшують навантаження на район;
 5. обмеження районного боргу.

Стаття 62
    Районна рада здійснює контроль над Урядовою радою району та над іншими органи районної влади. Вона також здійснює контроль за ходом справ вищих районних судів.

    Окремий закон визначає додаткові права контролю Районної ради.

Стаття 63
    Районна рада обирає свої власні органи та інші органи, котрі їй доручено обирати.

Стаття 64
    Районна рада має право:
 1. від імені району приймати факультативний федеральний референдум;
 2. представляти на федеральний рівень районну ініціативу;

В. Урядова рада
Стаття 65
    Урядова рада є найвищою виконавчою владою району.

    Урядова рада стоїть на варті конституції та застосовує закони, правила і рішення Районної ради.

Стаття 66
    Термін дії членів Урядової ради не перевищує чотири роки. Члени урядової ради обираються на тих самих виборах, на котрих обираються члени Районної ради.

    Вибори членів Урядової ради проводяться на мажоритарній основі.

    На виборах членів Урядової ради району єдиним виборчим округом є весь район.

Стаття 67
    Урядова рада налічує сім членів.

    Урядова рада обирає собі президента чи президентку разом з віце-президентом чи віце-президенткою терміном на один рік .

Стаття 68
    Члени Урядової ради не мають права займатись жодною іншою діяльністю, за котру отримують матеріальну винагороду.

    Тільки один член Урядової ради може належати до Ради Районів Української Федерації.

Стаття 69
    Члени Урядової ради мають дорадчі голоси та право на петицію у засіданнях Районної ради та її комісіях.

Стаття 70
    Урядова рада ухвалює свої рішення, як колегіальний орган.

    Організація та запровадження урядових рішень розповсюджується на урядові відділи.

    Кожний урядовий відділ очолюється одним членом Урядової ради.

    Урядова рада має право доручати урядовим відділам самостійно виконували завдання Урядової ради.

    Всі дії Урядової ради та дії всіх її відділів мають виконуватись ефективно, прозоро і без порушень законодавства.

Стаття 71
    Урядова рада планує та координує діяльність району.

    Урядова рада визначає цілі та засоби своєї урядової політики на основі детальних та довготривалих аналізів.

Стаття 72
    Урядова рада проводить попередні законотворчі процедури. Вона звітує про довготривалий екологічний, економічний та соціальний вплив на життя району.

    Урядова рада може приймати постанови щодо забезпечення дотримання законів.

Стаття 73
    Урядова рада розробляє проект бюджету та рахунки району.

    Урядова рада, в рамках бюджету вирішує:
 1. нові унікальні проекти, вартістю до 5 000 000 грн ( $500 000 );
 2. нові повторні проекти, зі щорічним бюджетом до 500 000 грн ( $50 000);
 3. межі бюджетних витрат.

    Урядова рада вирішує питання про відчуження майна району вартістю до 5 000 000 грн ( $500 000 ).

Стаття 74
    Урядова рада проводить перемовини щодо укладання міжрайонних та міжнародних угод. Вона є єдиною, хто несе відповідальність за їх виконання в рамках своїх повноважень.


    Урядова рада цілковито та постійно інформує відповідальну комісію Районної ради про виконання всіх проектів у міжрайонній та міжнародній співпраці.

Стаття 75
    Урядова рада керує урядом району і приймає всі рішення в межах закону про її організацію.


    Урядова рада відповідає за те, аби керування урядом району було регулярним, ефективним, інформативним та прозорим для громадян району.


    Урядова рада здійснює нагляд за роботою всіх інших виконавців районних завдань в межах своєї відповідальності.

Стаття 76
    Урядова рада:
 1. стоїть на варті порядку та безпеки у районі;
 2. займається приготуванням та проведенням виборів і референдумів;
 3. представляє район в середині та за його межами;
 4. щорічно звітує про свою діяльність перед Районною радою;
 5. затверджує консультативні документи для їх подальшої передачі федеральній владі, при цьому покладається на думку Районної ради;
 6. запроваджує судові рішення та законодавство Районної ради;
 7. приймає апеляційні рішення там, де це вимагає закон;
 8. виконує інші рішення, котрі передбачені конституцією та іншими законами.

Стаття 77
    У надзвичайних ситуаціях, Урядова рада може приймати заходи, котрі не передбачені законодавством, для уникнення чи мінімізації нанесення збитків населенню. При прийманні необхідних постанов, вони мають негайно передаватись на затвердження Районній раді. Ці постанови втрачають свою силу не пізніше, ніж через рік після того, як вони вступили в силу.

Г. Правосуддя
Стаття 78
    Суди вирішують суперечки та кримінальні справи, котрі їм доручає закон. Закон може надавати судам інші завдання.

    Суди, в межах своєї юрисдикції, є незалежними від інших органів влади. Рішення судової інстанції, котре набрало законної чинності, не може бути скасоване чи змінене будь-яким іншим органом влади.

    Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

    Суди району самокеруються під проводом вищих районних судів.

Стаття 79
    Організація та методи правосуддя мають забезпечувати надійне та раціональне судочинство.

    Районний суд складається з Президента та дванадцяти інших членів суду.

    Районний суддя обирається Районною радою.

Стаття 80
    Районний адміністративний суд складається з Президента та шести інших членів суду.

Стаття 81
    Районний кримінальний суд складається з Президента та чотирьох інших членів суду та такої ж кількості їх заступників.

Д. Інші органи влади
Стаття 82
    Виборці округів обирають:
 1. керівника чи керівничку округу;
 2. Окружну раду;
 3. судові інстанції округу;
    Відповідний закон додатково визначає інші владні органи та процедуру їх обрання.

    Завдання Окружної ради визначаються відповідним законом. Особливим завданням Окружної ради є контроль, юриспруденція та адміністрування.

Стаття 83
    Районна рада обирає голову Районного уповноваженого з прав людини (омбудсмена) району, котрий керує Районним омбудсменом.

    Омбудсмен є посередником вирішення суперечок між приватними особами та владою району, між приватними особами та керівництвом району та між приватними особами та іншими виконавцями публічних завдань району.

    Відповідний закон може передбачати й інші винятки.

    Районний омбудсмен чи омбудсменка є незалежними від влади району.

    Районний омбудсмен може також діяти й на території громад, якщо це передбачає Статут громади.

Стаття 84
    Член Ради Районів Української Федерації обирається за мажоритарною системою. Єдиним виборчим округом на цих виборах є цілий район.

    Термін дії члена Ради Районів Української Федерації не перевищує чотири роки.

    Вибори проводяться разом з Національними виборами України.

Розділ 8: Громади

А. Загальні положення
Стаття 85
    Політичні громади виконують всі ті функції, котрі не перебувають у відповідальності району та федерації.

    Шкільні та освітні функції можуть належати шкільним громадам.

    Політичні та шкільні громади є самостійними органами публічного права.

Стаття 86
    Для злучання двох або більше громад в одну, необхідно отримати згоду більшості виборців кожної з громад, котра підлягає злучанню.

    Для розлучення шкільної громади достатньо мати згоду більшості голосуючих цієї громади.

    Голосування проводиться таємно (урнна система).

    Формування новоутвореної громади, чисельність котрої збільшується, визначається відповідним законом.

    Наміри громади, котрі мають бажання до злучання, мають отримувати підтримку району.

Стаття 87
    Громади самостійно вирішують свої справи. Районна правова система всебічно задовольняє найширшу волю для дій громад.

    Район враховує потенційний вплив своїх дій на громади.

    Район постійно прислуховується до громад.

Стаття 88
    Відповідний закон регулює права людини у громадах. В особливості, закон має передбачати право на громадську ініціативу, право на референдум та право на громадський запит.

    На виборах, таємним голосуванням вирішується наступне:
 1. видатки, котрі перевищують суму, означену у Статуті громади;
 2. справи, означені, як особливі у конституції, Статуті громади, або у певному законі;

    На Зборах громади, принаймні третина присутніх виборців має право вимагати аби певне рішення приймалось таємним голосуванням.

    Відповідний закон регулює процедури таємного (урнового) голосування.

Стаття 89
    Органами громади є:
 1. Збори громади (всі виборці, тобто ті члени громади, котрі мають право голосу);
 2. Рада громади (виконавчий орган);
 3. інші органи влади визначені законом.
    Політичні громади мають право утворювати власний парламент, як місце Зборів громади.

Стаття 90
    Громади можуть передавати свої комунальні функції самостійним квартирним чи місцевим комісіям.

Стаття 91
    Громади регулюють свою організацію та компетенцію своїх органів через Статут громади.

    Статут громади приймається виборцями громади шляхом таємного голосування.

    Статут громади вимагає затвердження Районною радою, котра перевіряє його законність.

Б. Співпраця громад
Стаття 92
    Громади виконують районні завдання у тісній співпраці.

    Район зобов'язаний всебічно сприяти співпраці громад в межах своєї території. Район зобов'язаний стояти на варті інтересів своїх громад.

Стаття 93
    Для спільного виконання своїх завдань, громади можуть одні з іншими укладати угоди.

    Відповідний закон чітко визначає умови угод між громадами.

Стаття 94
    Для спільного виконання одного чи більше завдань громади можуть об'єднуватись в цільові асоціації.

    Дії цих асоціацій регулюються відповідним законом.

    Цільові асоціації є самостійними органами публічного права. Вони регулюють свої завдання та свою організацію у своїх статутах.

    Статути цільових асоціацій потребують затвердження Урядової ради району, котра перевіряє їх на законність.

Стаття 95
    Цільові асоціації мають організовуватись на демократичиних засадах.

    Права людини в цільовій асоціації цілковито відповідають правам людини громади. Право на ініціативу та право на референдум належить всім виборцям території цільової асоціації.

В. Контроль
Стаття 96
    Громади, цільові асоціації та інші виконавці комунальних функцій перебувають під постійним наглядом Окружної ради та Урядової ради району.

Розділ 9: Районні функції

А. Загальні положення
Стаття 97
    Район, громади та інші виконавці районних функцій виконують свої завдання разом.

    Район та громади упевнюються, що районні функції є ефективними, економічними, стійкими та забезпечуються надійними виконавцями.

    Вони регулярно перевіряють чи є необхідність у певних районних функціях.

    Перед тим, як район чи громади запроваджують нову районну функцію, вони мають перевірити її фінансову доцільність.

Стаття 98
    Для децентралізації виконання районних завдань район поділяється на округи.

Стаття 99
    Якщо громади вважають, що вони спроможні виконувати певні завдання ефективніше ніж район, то вони мають право виконувати ці завдання самостійно.

    Урядова рада району має право передавати громаді завдання для самостійного виконання за вимогою чи згодою громади.

    При цьому Урядова рада має враховувати потужність громади та при її не відповідності, надавати відповідну компенсацію.

Б. Передача районних функцій
Стаття 100
    Район, а також в рамках законодавства й громади, можуть доручати виконання районних функцій третім особам. Вони можуть доручати районні функції, як районним, так і приватним організаціям, або також можуть ставати частиною цих організацій.

    Передача районних завдань здійснюється відповідно до закону.

    Передача комунальних завдань, котрі зачіпають суверенні повноваження громади, мусять регулюватись Статутом громади.

    В даних статутах мають регулюватись:
 1. тип, об'єм та фінансування публічних функцій;
 2. структура організацій, згаданих в абзаці 1, та їх завдання;
 3. об'єм законодавчих повноважень в межах законом означених цілей;
 4. різновид та об'єм великих холдингів;
 5. контроль та правовий захист.
В. Функції
Стаття 101
    Район та громади гарантують безпеку та порядок.

Стаття 102
    Район та громади наглядають за доцільним та ощадливим використанням ґрунтів і піклуванням про довкілля.

Стаття 103
    Район та громади піклуються про захист людини та навколишнього середовища від жахливих та руйнівних ефектів.

    Вплив руйнівних та дратівливих ефектів, по мірі можливості, потрібно уникати та при необхідності знешкоджувати. Втрати компенсує шкідник.

    Район та громади можуть сприяти застосуванню стійких, ефективних та довготривалих технології.

Стаття 104
    Район та громади піклуються про збереження та захист фауни та флори району.

    Район та громади піклуються про збереження цінних ландшафтів, пейзажів, архітектури, індивідуального будівництва, природних пам'яток та культурних спадщин.

Стаття 105
    Район та громади піклуються про безпечний, ефективний та довкіллядружній рух транспорту та продуктивну транспортну мережу.

    Районні дороги перебувають у юрисдикції району.

    Район та громади сприяють публічним пасажирським перевезенням на всій території району.

Стаття 106
    Район застосовує суверенітет над водоймищами району.

    Район та громади гарантують водозабезпечення.

    Район та громади здійснюють захист від повеней та інших стихійних лих. Вони також сприяють природооновленню водоймищ та водних шляхів.

Стаття 107
    Район забезпечує сприятливі умови для достатнього, екологічно чистого та економічного енергозабезпечення.

    Район забезпечує стимулювання місцевого енергооновлювання та раціонального енерговикористання.

    Район піклується про безпечне та ефективне використання електроенергії.

Стаття 108
    Район та громади забезпечують сприятливі умови для різнобічної, конкурентоспроможної, соціальної та вільної економіки.

    Район та громади мають звертати особливу увагу на розвиткові малого та середнього підприємництва та соціального партнерства.

    Район та громади забезпечують сприятливі умови для збільшення різнобічного працевлаштування та підвищення фахового рівня громадян.

Стаття 109
    Район піклується про стабільну і тривалу експлуатацію земельних та лісових господарств.

Стаття 110
    Район має у своєму розпорядженні Районний банк.

    Районний банк є публічним і його власником є район.

    Районний банк гарантує повне відшкодування вкладів.

Стаття 111
    Район та громади сприяють розвиткові некомерційного житлового будівництва та приватного індивідуального будівництва житла.

Стаття 112
    Район та громади піклуються про те, аби люди, котрі опинились у прикрому становищі і котрі не мають достатньо власних сил для виходу з цього становища, були забезпечені притулком та необхідними засобами для існування.

    Район та громади сприяють підвищенню кваліфікації та професійній перекваліфікації безробітних та реабілітації людей у процесах працевлаштування.

    Район та громади сприяють допомозі та самодопомозі у подоланні соціальних лих та бідності.

Стаття 113
    Район та громади приймають активну участь у співпраці з приватними установами у сприянні:
 1. розвитку сім'і, як спільноти дорослих та дітей;
 2. захисту дітей та молодих людей та їх інтеграції у суспільство;
 3. забезпечення належної якості життя людей у похилому віці.

Стаття 114
    Район та громади піклуються про забезпечення задовільної та ефективної мобільної охорони здоров'я.

    Район та громади забезпечують сприяння розвиткові охорони здоров'я.

Стаття 115
    Район та громади піклуються про розвиток освіти та про розвиток інтелектуальних, моральних, соціальних та фізичних здібностей кожної людини. Вони сприяють у розвитку відповідальності та громадянської активності людей. Вони також сприяють у досягненні рівності між людьми в особистому та професійному розвитку.

Стаття 116
    Район та громади утримують високоякісні публічні школи.

    Ці школи націлені на досягнення основних цінностей демократичної держави. Районні публічні школи є політично та релігійно нейтральні.

Стаття 117
    Приватні школи району, котрі виконують ті ж завдання, котрі виконують публічні школи, є предметом схвалення та контролю відповідними районними наглядовими органами.

    Район має право надавати підтримку районним школам, чиї послуги відповідають публічним інтересам району.

Стаття 118
    Район піклується про досягнення високої якості освіти та наукових досліджень в університетах та інших вищих навчальних закладах.

Стаття 119
    Район сприяє розвиткові професійної освіти.

    Район та громади мають сприяти розвиткові післяшкільного навчання та навчання дорослих.

Стаття 120
    Район та громади сприяють розвиткові культури та мистецтва.

Стаття 121
    Район та громади мають сприяти розвиткові фізичної культури та спорту.

Розділ 10: Фінансове забезпечення

Стаття 122
    Район та громади піклуються про здоровий бюджет.

    Район, громади та інші районні організації запроваджують свій бюджет на принципах законності, ощадливості та економічності.

    Бюджет та рахунки здійснюються на принципах прозорості, відповідності та повної публічності.

    При визначенні оцінки податкової основи завдань та районних внесків має надаватись особлива увага екологічно безпечній поведінці.

Стаття 123
    Район та громади збалансовують свої бюджети на середньостроковий основі. Короткострокову збалансованість бюджету громад може передбачити відповідний закон.

    Дефіцит балансу має погашатись у п'ятирічний термін.

Стаття 124
    Район та громади забезпечують планування та фінансування своїх завдань. Вони мають звертати особливу увагу на довготривалі наслідки запланованих заходів.

    Район та громади мають намагатись уникати збільшення податкових ставок.

Стаття 125
    Відповідний закон визначає види податків, коло осіб, котрі обкладаються податками, мету податків та їх оцінку.

    Податки мають розроблятись на основі універсальності, рівності та податкової платоспроможності.

    Розробка податків має особливо враховувати:
 1. загальне навантаження на платників податків;
 2. солідарність платників податків та сприяння їх само ініціативи до сплати податків;
 3. конкурентоспроможність своєї економіки;
 4. можливість адекватного накопичення капіталу;
 5. можливість надання податкових пільг;
 6. уникання дискримінації неодружених пар.
    Прогресивне оподаткування має бути помірним і не має перевищувати певних порогів.

    Низькі доходи та малі статки не оподатковуються.

    Податкові пільги на користь фізичних осіб не допускаються.

Стаття 126
    Відповідний закон визначає інші принципи оподаткування.

    Закон в особливості має визначати:
 1. вид та мету оподаткування;
 2. принципи нарахування податку;
 3. коло осіб, котрі підлягають оподаткуванню.
Стаття 127
    Район забезпечує фінансову компенсацію.

    Фінансова компенсація:
 1. дає змогу громадам виконувати свої необхідні завдання;
 2. забезпечує, аби різниця в сумах оподаткування в різних громадах була якомога меншою.
    Фінансові компенсації виплачуються районом та громадами.

Стаття 128
    Фінансовий аудитор проводить оцінку районного бюджету і звітує про цей аудит перед Районною радою та перед Урядовою радою району.

    Незалежність Фінансового аудитора гарантується.

    Голову Фінансового аудитора обирає Районна рада з подання Урядової ради.

    Бюджети громад та інших районних організацій мають перевірятись незалежними та компетентними органами.

Розділ 11: Зміни районної конституції

Стаття 129
    Районна конституція може бути змінена, або цілковито, або частково, у будь-який час.

    Проекти конституції мають пройти принаймні два читання.

    Будь-які конституційні зміни є предметом обов'язкового районного референдуму.

Стаття 130
    Необхідність повної зміни конституції вирішується на основі народної ініціативи або рішенням Районної ради.

Розділ 12: Перехідні положення

Стаття 131


Написано: 26.03.2014

Автор: Віктор Лисак


Будь ласка, якщо маєте бажання написати статтю для цього сайту на тему децентралізації, самоврядування чи федералізму в Україні, пишіть на
зворотній зв'язок

         вголос    ”Новини    buknews.com.ua    buknews.com.ua    Рівненські новини    новини донеччини    новини луганська    новини луганська    новини луганська    новини сумщини    новини чернігівщини    новини полтавщини    новини херсонщини    миколаївська облрада    парламент криму    новини черкащини    новини київщини    новини одещини